živý zvuk

TYP PRÁCEdo 10h1nad 10h1nad 16h1
sym. orchestr3335 EUR233 EUR/h46 EUR/h
kom. orchestr3290 EUR230 EUR/h40 EUR/h
ansámbl, sbor3250 EUR225 EUR/h33 EUR/h
komerční FOH4250 EUR225 EUR/h33 EUR/h
opera, divadlo4200 EUR220 EUR/h30 EUR/h
rentálový technik4200 EUR220 EUR/h30 EUR/h
velká kapela5200 EUR220 EUR/h30 EUR/h
střední kapela5165 EUR217 EUR/h25 EUR/h
malá kapela5125 EUR217 EUR/h25 EUR/h
monitorový zvukař165 EUR217 EUR/h25 EUR/h
DALŠÍ POPLATKY
produkční práce617 EUR/h
blokovaný den7+ 100 EUR2
další kapela+ 40 EUR2
odposlechy z FOH8+ 20 EUR2
návrh PA9+ 40 EUR2
vícestopá nahrávka10+ 40 EUR2
rozšířené informace

1 Zvukařské práce v den akce začínají přípravou a končí odchodem z místa konání po zbalení akce. Když čas strávený cestou do práce a cestou z práce dohromady přesáhne 1 hodinu, bude připočten do pracovních hodin v den akce.

2 Berte prosím v potaz, že v tabulce jsou minimální ceny za zvukařské práce. Koneční ceny se můžou lišit podle požadavků vaší akce, zvláštní přidané odpovědnosti nebo země konání.

4 Práce komerční FOH, opera, divadlo a rentálový technik zahrnují jednu střední kapelu5, jednou odposlechy z FOH8 a související zvučení, například mluvené slovo nebo reprodukovanou hudbu. Komerční FOH jsou akce pořádané za účelem (ne)přímého zisku.

5 Malá kapela má max 3 členy, střední kapela má max 6 členů, velká kapela má víc než 6 členů.

6 Tato hodinová sazba bude připočtena k ceně za zvukařské práce v den akce, a to za práce jako například příprava před dnem konání akce, produční komunikace, zpracování riderů, obhlídka prostor před akcí, vytvoření seznamu techniky podle požadavků vaší akce, domluvení externího pronájmu techniky, přeprava pronajaté techniky, vytvoření časového harmonogramu a další důležité práce podle požadavků vaší akce.

7 Blokovaný den je den potřebný k cestování do / z místa konání akce, nebo den potřebný k dospání po dni konání akce v případě, že pracovní den skončí později než ve 2 hodiny ráno.

8 Tato položka je zvlášť kvůli znížení nákladů na FOH zvukaře pro kapely, které mají vlastního monitorového zvukaře, nebo si míchají in-ear monitory samy.

9 Tato položka se přičítá pro akce konající se v prostorech bez fixní PA instalace, akce site specific, nebo jakékoliv jiné akce vyžadující návrh a instalaci line array systému.

10 Příplatek za vícestopou nahrávku zahrnuje připojení a nastavení zvukové karty a počítače, nebo jiného nahrávacího zařízení, případné doplňení dalších mikrofonů a ověření nastavení gainů pro nahrávání. Výsledkem jsou soubory vícestopé nahrávky bez postprodukce, připravené na smíchání.

Napište mi, kdybyste nevědeli do které kategorie svůj projekt zařadit.

michal@timeltd.me

Na viděnou.