živý zvuk

TYP PRÁCEdo 10h1nad 10h1nad 16h1
sym. orchestr38000 CZK2800 CZK/h1100 CZK/h
kom. orchestr37000 CZK2700 CZK/h1000 CZK/h
ansámbl, sbor36000 CZK2600 CZK/h800 CZK/h
komerční FOH46000 CZK2600 CZK/h800 CZK/h
opera, divadlo45000 CZK2500 CZK/h700 CZK/h
rentálový technik45000 CZK2500 CZK/h700 CZK/h
velká kapela55000 CZK2500 CZK/h700 CZK/h
střední kapela54000 CZK2400 CZK/h600 CZK/h
malá kapela53000 CZK2400 CZK/h600 CZK/h
monitorový zvukař4000 CZK2400 CZK/h600 CZK/h
DALŠÍ POPLATKY
produkční práce6400 CZK/h
blokovaný den7+ 2500 CZK2
další kapela+ 1000 CZK2
odposlechy z FOH8+ 500 CZK2
návrh PA9+ 1000 CZK2
vícestopá nahrávka10+ 1000 CZK2
rozšířené informace

1 Zvukařské práce v den akce začínají přípravou a končí odchodem z místa konání po zbalení akce. Když čas strávený cestou do práce a cestou z práce dohromady přesáhne 1 hodinu, bude připočten do pracovních hodin v den akce.

2 Berte prosím v potaz, že v tabulce jsou minimální ceny za zvukařské práce. Koneční ceny se můžou lišit podle požadavků vaší akce, zvláštní přidané odpovědnosti nebo země konání.

4 Práce komerční FOH, opera, divadlo a rentálový technik zahrnují jednu střední kapelu5, jednou odposlechy z FOH8 a související zvučení, například mluvené slovo nebo reprodukovanou hudbu. Komerční FOH jsou akce pořádané za účelem (ne)přímého zisku.

5 Malá kapela má max 3 členy, střední kapela má max 6 členů, velká kapela má víc než 6 členů.

6 Tato hodinová sazba bude připočtena k ceně za zvukařské práce v den akce, a to za práce jako například příprava před dnem konání akce, produční komunikace, zpracování riderů, obhlídka prostor před akcí, vytvoření seznamu techniky podle požadavků vaší akce, domluvení externího pronájmu techniky, přeprava pronajaté techniky, vytvoření časového harmonogramu a další důležité práce podle požadavků vaší akce.

7 Blokovaný den je den potřebný k cestování do / z místa konání akce, nebo den potřebný k dospání po dni konání akce v případě, že pracovní den skončí později než ve 2 hodiny ráno.

8 Tato položka je zvlášť kvůli znížení nákladů na FOH zvukaře pro kapely, které mají vlastního monitorového zvukaře, nebo si míchají in-ear monitory samy.

9 Tato položka se přičítá pro akce konající se v prostorech bez fixní PA instalace, akce site specific, nebo jakékoliv jiné akce vyžadující návrh a instalaci line array systému.

10 Příplatek za vícestopou nahrávku zahrnuje připojení a nastavení zvukové karty a počítače, nebo jiného nahrávacího zařízení, případné doplňení dalších mikrofonů a ověření nastavení gainů pro nahrávání. Výsledkem jsou soubory vícestopé nahrávky bez postprodukce, připravené na smíchání.

Napište mi, kdybyste nevědeli do které kategorie svůj projekt zařadit.

michal@timeltd.me

Na viděnou.