ceník pro rentál

TYP PRÁCEdo 10h1nad 10h1nad 16h1
komerční FOH46000 CZK2600 CZK/h800 CZK/h
rentálový technik45000 CZK2500 CZK/h700 CZK/h
DALŠÍ POPLATKY
produkční práce6400 CZK/h
blokovaný den7+ 2500 CZK2
další kapela+ 1000 CZK2
odposlechy z FOH8+ 500 CZK2
návrh PA9+ 1000 CZK2
vícestopá nahrávka10+ 1000 CZK2
rozšířené informace

1 Zvukařské práce v den akce začínají přípravou a končí odchodem z místa konání po zbalení akce. Když čas strávený cestou do práce a cestou z práce dohromady přesáhne 1 hodinu, bude připočten do pracovních hodin v den akce.

2 Berte prosím v potaz, že v tabulce jsou minimální ceny za zvukařské práce. Koneční ceny se můžou lišit podle požadavků vaší akce, zvláštní přidané odpovědnosti nebo země konání.

4 Práce komerční FOH, opera, divadlo a rentálový technik zahrnují jednu střední kapelu5, jednou odposlechy z FOH8 a související zvučení, například mluvené slovo nebo reprodukovanou hudbu. Komerční FOH jsou akce pořádané za účelem (ne)přímého zisku.

6 Tato hodinová sazba bude připočtena k ceně za zvukařské práce v den akce, a to za práce jako například příprava před dnem konání akce, produční komunikace, zpracování riderů, obhlídka prostor před akcí, vytvoření seznamu techniky podle požadavků vaší akce, domluvení externího pronájmu techniky, přeprava pronajaté techniky, vytvoření časového harmonogramu a další důležité práce podle požadavků vaší akce.

7 Blokovaný den je den potřebný k cestování do / z místa konání akce, nebo den potřebný k dospání po dni konání akce v případě, že pracovní den skončí později než ve 2 hodiny ráno.

8 Tato položka je zvlášť kvůli znížení nákladů na FOH zvukaře pro kapely, které mají vlastního monitorového zvukaře, nebo si míchají in-ear monitory samy.

9 Tato položka se přičítá pro akce konající se v prostorech bez fixní PA instalace, akce site specific, nebo jakékoliv jiné akce vyžadující návrh a instalaci line array systému.

10 Příplatek za vícestopou nahrávku zahrnuje připojení a nastavení zvukové karty a počítače, nebo jiného nahrávacího zařízení, případné doplňení dalších mikrofonů a ověření nastavení gainů pro nahrávání. Výsledkem jsou soubory vícestopé nahrávky bez postprodukce, připravené na smíchání.

technické dovednosti
konzoly:DiGiCo SD, S / Yamaha CL, QL / Midas M32, MR18
PA:d&b Audiotechnik / l’Acoustics
wireless:Sennheiser ew500 / Shure Axient, ULXD
software:Reaper / d&b ArrayCalc / l’Acoustics Soundvision

Uvedené používám nejčasteji. Nové systémy se učím rychle.

Napište mi, kdybyste nevědeli do které kategorie svůj projekt zařadit.

michal@timeltd.me

Na viděnou.